Vahetasime nime ja brändi

Miks vahetada nime kui kõik toimib?

Kaupleja OÜ tegutseb aastast 2013 ja pakub professinaalidele pesu pesemiseks täisteenust. Koroona andis aga võimaluse mõelda kaugemale tulevikku ning areneva ettevõttena on plaanis kasvada. Selleks tuli alustada brändi korrastamisega – miks, kellele, kuidas ja mida me teeme? Kas soovitud areng toetab meie seniseid otsuseid või tuleb midagi muuta?

Kuna bränd on kokkupuude sinu ettevõttega, siis alustasime hetkeolukorra kaardistamisega just klientide vaates – mida nemad teenuses väärtustavad ja hindavad, mis võiks olla paremini ja mis rõõmustab. Kaasasime Kliendiuuringud.ee, kes tegi klientidega intervjuud ning sai sisendi brändistrateegiaks. Sai selgemaks, mis väärtust me turule toome ja kuidas jõuda eesmärgini ka teistele turgudele sisenenedes. Siis sai ka nimi takistuseks ning vaja oli midagi valdkonnaga haakuvat ja lihtsalt erinevates keeltes hääldatavat ja meeldejäävat.

Sündis Lavanno.

Mida LAVANNO tähendab?

Kaupleja OÜ tegi ja teeb ka edaspidi tihedat koostööd Itaaliaga – toome maale pesumasinaid ja tarvikuid. Nii soovisimegi luua otsese seose Itaaliaga – Laverò tähendab itaalia keeles “pesen ära” ning sõnalõpp “anno” viitab Eesti omanikule – Risto Prannole. Nime on ka lihtne hääldada ja meelde jätta.

Visuaalne maailm

Jäänud oli veel kolmas samm – disain. Siin tuli appi Kuukukk Disain, kes võttis aluseks brändistrateegia, konkurentsianalüüsi ning asus tegutsema.

Ka visuaalis võtsime eesmärgiks julge ja eristuva stiili leidmise. Minimalistlikkuseni stiliseeritud geomeetrilised illustratsioonid ja logomärk peegeldavad professionaalsust ja läbimõeldust, tasakaslustades julgeid kirjatüüpe ning värvikasutust. Pesu pesemise valdkonnas on laialt levinud sinised toonid. Meie valik osutus lilla kasuks, mis toetab kenasti ka professionaalide suunda – on esinduslik ja üleminnes roosaks seguneb justnagu pesumasina trumlik inimlikku, sõbraliku suhtumiga, mida ka Lavanno praegused kliendid kliendiuuringus tugevusena välja tõid.

Kokkuvõttes: uus ettevõtte identiteet oli loogiline jätk ning andis värske hingamise kõigele järgnevale. Loodame, et kliendid võtavad uue näo kenasti vastu ning omaks, nagu me ise.

lavanno koduleht

lavanno visiitkaart

Kaisa Kukk, loovlahenduse autor